Služby uživatelům

Informace a návody


Informace pro studenty

Informace pro zaměstnance

Loginy a hesla

Software a licence

Připojení do sítí Eduroam

E-mail

E-maily

Loginy a hesla

Doporučené nastavení klientu IMAP

Připojení do sítí Eduroam

Informace o výpočetní technice na FSV UK

Softwarový standard, Nestandardní software

Information about computer usage at FSS CU

Webhosting, DGClient

Návod na instalaci a konfiguraci VPN