Doporučené nastavení klientů IMAP
Doporučené nastavení klientů IMAP
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Doporučené nastavení klientů IMAP

Všichni klienti IMAP nejsou stejní, a proto je třeba nastavit klienta tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim potřebám. Pro optimální spolupráci se službou Gmail však doporučujeme dodržet určitá nastavení.


Seznam doporučení pro:
iPhone

Z nabídky Rozšířená nastavení (Pokročilá nastavení) vašeho poštovního účtu zkontrolujte tato nastavení:


Koš > V mém iPhonu > Koš

Koš > Odstranit > Nikdy


Jakmile provedete tato nastavení, budou se zprávy smazané přes webové rozhraní zobrazovat pouze ve složce [Gmail]/Koš. Zprávy, které přesunete do koše ze zařízení iPhone, se zobrazí ve složce Koš zařízení iPhone i ve složce [Gmail]/Všechny zprávy.


Poznámka: Používáte-li zařízení iPhone s aktualizací softwaru 1.1.3 nebo novější a automaticky jste nakonfigurovali protokol IMAP poklepáním na velkou ikonu služby Gmail v poště, budou zprávy, které jste vyhodili do koše v zařízení iPhone, přesunuty do složky [Gmail]/Koš] (místo do složky [Gmail]/Všechny zprávy) a odtud budou po 30 dnech trvale smazány. Další informace naleznete ve článku o mazání a archivaci v zařízeních iPhonenebo navštivte stránku podpory produktů Apple na webu Apple Support.Thunderbird

V nabídce Možnosti... vyberte Nastavení účtu... a zvýrazněte svoji adresu služby Gmail.


 1. Na kartě Nastavení serveru zkontrolujte tato nastavení:

  Po spuštění zkontrolovat nové zprávy > zaškrtnuto

  Kontrolovat zprávy každých 10 minut > zaškrtnuto

  Při odstranění zprávy > Označit zprávu jako smazanou

  Při ukončení provést údržbu složky s doručenou poštou > není zaškrtnuto

  Při ukončení vysypat koš > není zaškrtnuto


 2. Na kartě Kopie a složky v sekci Automaticky při odesílání poštovní zprávy zkontrolujte tato nastavení:


  Uložit kopii do složky > není zaškrtnuto

 3. Na kartě Kopie a složky v sekci Koncepty a šablony zkontrolujte tato nastavení:


  Uchovávat koncepty zpráv v > Další

  Další >[vaše Gmailová adresa] > [Gmail] > Koncepty


 4. Na kartě Nevyžádaná pošta zkontrolujte tato nastavení:

  Pro tento účet povolit kontrolu na nevyžádanou poštu > není zaškrtnuto


 5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny a zavřete okno nasta.

  Chcete-li protokol IMAP využít opravdu na maximum, proveďte tyto další kroky:


  1. V nabídce Možnosti... vyberte Možnosti....

  2. V sekci Rozšířené vyberte kartu Obecné.

  3. Klikněte na tlačítko Editor předvoleb...

  4. V poli Hledat: zadejte možnost browser.cache.memory.capacity.

  5. Dvakrát klikněte na možnost browser.cache.memory.capacity a proveďte změnu hodnoty.

  6. Změňte číslo na „30720“ a pak klikněte na OK.

  7. Smažte text v poli Hledat a zadejte mail.server.default.fetch_by_chunks.

  8. Dvakrát klikněte na možnost mail.server.default.fetch_by_chunks a změňte hodnotu na false.

  9. Zavřete okno „about:config“ a pak kliknutím na OK zavřete nabídku Možnosti.Apple Mail

V nabídce Mail (Pošta) klikněte na Předvolby > Účty > Chování schránek a zkontrolujte tato nastavení:


Koncepty:

Ponechat koncepty na serveru > není zaškrtnuto


Odeslané:

Ponechat odeslané zprávy na serveru > není zaškrtnuto


Nevyžádané:

Ponechat nevyžádané zprávy na serveru > zaškrtnuto

Nevyžádané zprávy odstranit > Nikdy


Koš:

Přesunout odstraněné zprávy do koše > není zaškrtnuto

Ponechat odstraněné zprávy na serveru > není zaškrtnutoOutlook

Outlook 2010/2013


Vyberte Soubor > Možnosti > Pošta > Ukládání zpráv, přejděte do sekce Možnosti e-mailu a zkontrolujte toto nastavení:


Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta > není zaškrtnuto


Outlook 2003/2007


Vyberte Nástroje Možnosti > Předvolby > Možnosti e-mailu, přejděte do sekce Možnosti e-mailu a zkontrolujte toto nastavení:


Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta > není zaškrtnutoOutlook Express

Na kartě Odesílání v nabídce Nástroje > Možnosti zkontrolujte tato nastavení:


Ukládat kopie odeslaných zpráv do složky Odeslaná pošta > není zaškrtnuto


Odesílat zprávy okamžitě > zaškrtnuto
Ostatní

Pokud nepoužíváte žádného z výše uvedených klientů, obecně platí následující doporučené postupy:


Odesílání:

 • Neukládejte odeslané zprávy na serveru. Pokud váš klient odesílá zprávy přes server SMTP Gmailu, budou odeslané zprávy automaticky zkopírovány do složky [Gmail]/Sent Mail.

 • UKLÁDEJTE koncepty na serveru. Jestliže chcete, aby se koncepty vašich zpráv správně synchronizovaly s webovým rozhraním Gmailu, nastavte v klientovi ukládání konceptů do složky [Gmail]/Drafts.


Mazání:

 • Neukládejte smazané zprávy na serveru. Zprávám smazaným ze složky IMAP (kromě zpráv ve složce [Gmail]/Spamnebo [Gmail]/Trash) se pouze odebere daný štítek a i nadále zůstanou ve složce Všechny zprávy. To znamená, že váš klient nepotřebuje ukládat samostatnou kopii smazané zprávy.

 • Neukládejte smazané zprávy do složky [Gmail]/Trash, protože se tím zprávy smažou ze všech složek.

 • Neukládejte smazané zprávy do složky [Gmail]/All Mail, protože se může stát, že se váš klient pokusí tuto složku neúspěšně vyprázdnit. To může vést ke zpožděnému přístupu k poště nebo k nadměrné spotřebě baterií u mobilních zařízení.


Nevyžádaná pošta a spam:

 • Neaktivujte filtry nevyžádané pošty vašeho klienta. Spamové filtry Gmailu pracují také v klientu IMAP, a proto doporučujeme vypnout ve vašem klientu všechny další filtry spamu a nevyžádané pošty. Filtr klientu se bude pokoušet stáhnout a klasifikovat všechny stávající zprávy, což jej může zpomalit, dokud proces nebude dokončen.


Doporučené nastavení klientů IMAP

Doporučené nastavení klientů IMAP

Všichni klienti IMAP nejsou stejní, a proto je třeba nastavit klienta tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim potřebám. Pro optimální spolupráci se službou Gmail však doporučujeme dodržet určitá nastavení.


Seznam doporučení pro:
iPhone

Z nabídky Rozšířená nastavení (Pokročilá nastavení) vašeho poštovního účtu zkontrolujte tato nastavení:


Koš > V mém iPhonu > Koš

Koš > Odstranit > Nikdy


Jakmile provedete tato nastavení, budou se zprávy smazané přes webové rozhraní zobrazovat pouze ve složce [Gmail]/Koš. Zprávy, které přesunete do koše ze zařízení iPhone, se zobrazí ve složce Koš zařízení iPhone i ve složce [Gmail]/Všechny zprávy.


Poznámka: Používáte-li zařízení iPhone s aktualizací softwaru 1.1.3 nebo novější a automaticky jste nakonfigurovali protokol IMAP poklepáním na velkou ikonu služby Gmail v poště, budou zprávy, které jste vyhodili do koše v zařízení iPhone, přesunuty do složky [Gmail]/Koš] (místo do složky [Gmail]/Všechny zprávy) a odtud budou po 30 dnech trvale smazány. Další informace naleznete ve článku o mazání a archivaci v zařízeních iPhonenebo navštivte stránku podpory produktů Apple na webu Apple Support.Thunderbird

V nabídce Možnosti... vyberte Nastavení účtu... a zvýrazněte svoji adresu služby Gmail.


 1. Na kartě Nastavení serveru zkontrolujte tato nastavení:

  Po spuštění zkontrolovat nové zprávy > zaškrtnuto

  Kontrolovat zprávy každých 10 minut > zaškrtnuto

  Při odstranění zprávy > Označit zprávu jako smazanou

  Při ukončení provést údržbu složky s doručenou poštou > není zaškrtnuto

  Při ukončení vysypat koš > není zaškrtnuto


 2. Na kartě Kopie a složky v sekci Automaticky při odesílání poštovní zprávy zkontrolujte tato nastavení:


  Uložit kopii do složky > není zaškrtnuto

 3. Na kartě Kopie a složky v sekci Koncepty a šablony zkontrolujte tato nastavení:


  Uchovávat koncepty zpráv v > Další

  Další >[vaše Gmailová adresa] > [Gmail] > Koncepty


 4. Na kartě Nevyžádaná pošta zkontrolujte tato nastavení:

  Pro tento účet povolit kontrolu na nevyžádanou poštu > není zaškrtnuto


 5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny a zavřete okno nasta.

  Chcete-li protokol IMAP využít opravdu na maximum, proveďte tyto další kroky:


  1. V nabídce Možnosti... vyberte Možnosti....

  2. V sekci Rozšířené vyberte kartu Obecné.

  3. Klikněte na tlačítko Editor předvoleb...

  4. V poli Hledat: zadejte možnost browser.cache.memory.capacity.

  5. Dvakrát klikněte na možnost browser.cache.memory.capacity a proveďte změnu hodnoty.

  6. Změňte číslo na „30720“ a pak klikněte na OK.

  7. Smažte text v poli Hledat a zadejte mail.server.default.fetch_by_chunks.

  8. Dvakrát klikněte na možnost mail.server.default.fetch_by_chunks a změňte hodnotu na false.

  9. Zavřete okno „about:config“ a pak kliknutím na OK zavřete nabídku Možnosti.Apple Mail

V nabídce Mail (Pošta) klikněte na Předvolby > Účty > Chování schránek a zkontrolujte tato nastavení:


Koncepty:

Ponechat koncepty na serveru > není zaškrtnuto


Odeslané:

Ponechat odeslané zprávy na serveru > není zaškrtnuto


Nevyžádané:

Ponechat nevyžádané zprávy na serveru > zaškrtnuto

Nevyžádané zprávy odstranit > Nikdy


Koš:

Přesunout odstraněné zprávy do koše > není zaškrtnuto

Ponechat odstraněné zprávy na serveru > není zaškrtnutoOutlook

Outlook 2010/2013


Vyberte Soubor > Možnosti > Pošta > Ukládání zpráv, přejděte do sekce Možnosti e-mailu a zkontrolujte toto nastavení:


Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta > není zaškrtnuto


Outlook 2003/2007


Vyberte Nástroje Možnosti > Předvolby > Možnosti e-mailu, přejděte do sekce Možnosti e-mailu a zkontrolujte toto nastavení:


Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta > není zaškrtnutoOutlook Express

Na kartě Odesílání v nabídce Nástroje > Možnosti zkontrolujte tato nastavení:


Ukládat kopie odeslaných zpráv do složky Odeslaná pošta > není zaškrtnuto


Odesílat zprávy okamžitě > zaškrtnuto
Ostatní

Pokud nepoužíváte žádného z výše uvedených klientů, obecně platí následující doporučené postupy:


Odesílání:

 • Neukládejte odeslané zprávy na serveru. Pokud váš klient odesílá zprávy přes server SMTP Gmailu, budou odeslané zprávy automaticky zkopírovány do složky [Gmail]/Sent Mail.

 • UKLÁDEJTE koncepty na serveru. Jestliže chcete, aby se koncepty vašich zpráv správně synchronizovaly s webovým rozhraním Gmailu, nastavte v klientovi ukládání konceptů do složky [Gmail]/Drafts.


Mazání:

 • Neukládejte smazané zprávy na serveru. Zprávám smazaným ze složky IMAP (kromě zpráv ve složce [Gmail]/Spamnebo [Gmail]/Trash) se pouze odebere daný štítek a i nadále zůstanou ve složce Všechny zprávy. To znamená, že váš klient nepotřebuje ukládat samostatnou kopii smazané zprávy.

 • Neukládejte smazané zprávy do složky [Gmail]/Trash, protože se tím zprávy smažou ze všech složek.

 • Neukládejte smazané zprávy do složky [Gmail]/All Mail, protože se může stát, že se váš klient pokusí tuto složku neúspěšně vyprázdnit. To může vést ke zpožděnému přístupu k poště nebo k nadměrné spotřebě baterií u mobilních zařízení.


Nevyžádaná pošta a spam:

 • Neaktivujte filtry nevyžádané pošty vašeho klienta. Spamové filtry Gmailu pracují také v klientu IMAP, a proto doporučujeme vypnout ve vašem klientu všechny další filtry spamu a nevyžádané pošty. Filtr klientu se bude pokoušet stáhnout a klasifikovat všechny stávající zprávy, což jej může zpomalit, dokud proces nebude dokončen.